Comments Off

Tổng công ty Vận tải thủy chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu

(HNMO) – Ngày 11-3, tại Hà Nội, Tổng công ty Vận tải thủy-Bộ GTVT (VIVASO) đã tổ chức họp báo công bố phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Theo phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng số cổ phần phát hành lần đầu của VIVASO là hơn 32,7 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ hơn 16 triệu cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ; Bán đấu giá công khai hơn 15,1 triệu cổ phần, chiếm 46,31% vốn điều lệ. Còn lại là bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp. Phiên bán đấu giá lần đầu ra công chúng sẽ được tổ chức vào ngày 19-3 tới. Dự kiến sau khi cổ phần hóa, VIVASO sẽ có vốn điều lệ đạt 327,7 tỷ đồng.

VIVASO hiện đang quản lý, khai thác 3 cảng, cụm cảng sông chính là Cảng Hà Nội, Cảng Việt Trì, Cụm cảng Ninh Bình và nhiều cảng nhỏ tại các địa phương chủ yếu bốc xếp hàng hóa phục vụ cho các nhà máy điện, xi măng, hóa chất, các khu công nghiệp… Với hệ thống cầu tầu, kho tàng, bến bãi, Tổng công ty có khả năng bốc xếp được từ 8-10 triệu tấn hàng hóa/năm. Ngoài ra, VIVASO còn có đội tàu 248.800 tấn chất lượng tốt, đáp ứng mọi yêu cầu vận tải của khách hàng.

 1. Cong Ty Co Phan May Va Thiet Bi Phu Tung Cong Nghiep P.M.G
 2. Cong Ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Va Thuong Mai Vinh Com
 3. Cong Ty Co Phan Kien Truc Va Noi That Az - Home
 4. Cong ty co phan Sinh Thanh
 5. Cong Ty Co Phan Phat Trien Thuong Mai Quoc Te Va Dich Vu Van Tai Thien Phu
 6. Cong Ty Co Phan Xuc Tien Thuong Mai Viet Nam
 7. Cong ty TNHH Thuong Mai, Dich Vu Va Du Lich Quoc Te A Chau
 8. CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG TRINH DONG TAM
 9. Cong ty TNHH thuong mai dien tu tin hoc vien thong Ha Thanh
 10. Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Thinh Gia Khang
 11. Cong ty CP tich hop he thong CTS
 12. Cong Ty Co Phan Vien Mat Quoc Te Viet - Nga
 13. Cong ty co phan Bom bay
 14. Cong Ty TNHH Cong Nghe Phat Trien Thien Nien Ky
 15. Cong ty co phan in va bao bi Viet phuc
 16. Cong Ty Co Phan Cong Nghe Ntech- I
 17. Cong ty co phan dau tu xay dung va phat trien cong nghe nen mong Quang Minh
 18. Cong Ty TNHH Thuong Mai Hoa Hoa
 19. Cong Ty Co Phan Btc Viet Nam
 20. Cong Ty TNHH In Cu Yem
 21. Cong Ty TNHH Thuong Mai & Dich Vu Trung Hieu
 22. CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT BAO BI HAN VIET LINH
 23. Cong Ty TNHH Truyen Thong Quang Cao Va Dich Vu In Hoa Huong Duong
 24. Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Nha Hang Ngoc Van
 25. Cong Ty TNHH Dich Vu Vien Thong Ba Dinh
 26. Cong Ty TNHH BHQ Viet Nam
 27. Cong Ty TNHH Cong Nghe Va Giai Phap Infinity
 28. Cong Ty TNHH Vien Thong Tre
 29. Cong ty TNHH xay dung moi truong do thi Ha Noi
 30. Cong Ty Co Phan Hung Hoan
 31. Cong Ty TNHH Dich Vu Van Tai Du Lich Va Thuong Mai Tong Hop Thai Hoa
 32. Cong Ty TNHH Dich Vu Nha Hang Ngoc Phuong
 33. Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Va Dich Vu Van Cuong
 34. Cong Ty Co Phan Dich Vu Du Lich Nha Hang Thuong Mai An Dong
 35. Cong Ty TNHH Xuat Nhap Khau Va Dau Tu Xay Dung Linh Phuong
 36. Cong Ty Co Phan Ckt Viet Nam
 37. Cong Ty TNHH Thuong Mai Tong Hop Bao Son
 38. Cong Ty TNHH Nha Hang Thuong Mai Va Dich Vu Buffe Gagu
 39. Cong Ty TNHH Dich Vu Nha Hang Va Thuong Mai Cafe 3m
 40. Cong Ty TNHH Dau Tu Va Phat Trien Vien Thong Huyen Trang
 41. Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Dich Vu Tong Hop Giang Linh
 42. Cong Ty TNHH Phat Trien Dau Tu Va Thuong Mai Ky Nhat Tan
 43. Cong Ty TNHH Dich Vu Nha Hang Khanh Ngoc
 44. Cong Ty Co phan thong tin va truyen thong An Thinh
 45. CONG TY TNHH YOKA
 46. Cong ty co phan thuong mai tong hop Hong Phat
 47. Cong Ty TNHH Du Lich Va Nha Hang Huong Giang
 48. Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Tong Hop Tran Gia
 49. Cong Ty Co Phan Giai Phap Cong Nghe Thong Minh & Truyen Thong Viet
 50. Cong ty TNHH Dai Toan Thang
 51. Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Van Tai Ha Chau
 52. Cong ty co phan dich vu giai tri Hai Long
 53. Cong Ty TNHH Thuong Mai Bqp So 8 Viet Nam
 54. Cong ty TNHH AGC
 55. Cong ty Co phan Giai phap Cong nghe so
 56. Cong ty TNHH thiet bi an toan - bao ve ha noi SSE
 57. Cong Ty TNHH Dau Tu Va Phat Trien Thuong Mai Quang Nguyen
 58. Cong Ty Co Phan Giay - Bao Bi - Cong Nghe In Thang Long
 59. Cong ty Co phan Du lich VOLGA Viet Nam
 60. Cong ty Co phan dau tu thuong mai va dich vu Huy Linh
 61. Cong ty co phan thuong mai va san xuat Beta – Ha Noi
 62. Cong Ty TNHH Dau Tu Phat Trien Ha Nguyen
 63. Cong Ty TNHH Dau Tu Va Phat Trien Thuong Mai Truong Nguyen
 64. Cong Ty TNHH on ap Ha Thuy
 65. Cong ty TNHH thuong mai Quang Hoat
 66. Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Phuong
 67. Cong Ty TNHH Hieu Hien
 68. Cong Ty TNHH Thuong Mai Tong Hop Hoang Minh Thanh
 69. Cong Ty Co Phan Quang Cao Va Truyen Thong Blue Sky Viet Nam
 70. Cong ty TNHH thuong mai tong hop Manh Son
 71. Cong Ty Co Phan Phat Trien Xay Dung Va Thuong Mai Tong Hop Phuc Loc Phat
 72. Cong Ty TNHH Thuong Mai Tong Hop Htc
 73. Cong Ty Co Phan Thuong Mai Va Dau Tu Eig
 74. Cong ty TNHH Dich Vu Hai Anh
 75. Cong Ty TNHH Dau Tu Phat Trien Thuong Mai Nguyen Huong
 76. Cong Ty Co Phan Thuong Mai Va Dau Tu Tong Hop Truong Tuyen
 77. Cong ty TNHH My Nghe Hoa Son
 78. Cong Ty Co Phan Thuong Mai Va Xay Dung Son Hai
 79. Cong Ty TNHH Thiet Ke Kien Truc Everland
 80. Cong ty TNHH Cong Nghe Phuc Anh
 81. Cong Ty Co Phan Xay Dung Va Phat Trien Do Thi Duc Thanh
 82. Cong Ty TNHH Giai Tri Dich Vu Va Du Lich Nha Hang Bao Minh
 83. Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Thuong Mai Trieu Yen
 84. Cong Ty TNHH Dau Tu Va Phat Trien Thuong Mai Anh Tuan
 85. Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien San Xuat Thuong Mai Va Dich Vu Tan Hoang Gia
 86. Cong Ty TNHH Dau Tu Va Dich Vu Thuong Mai Tuan Dat
 87. Cong ty Co phan dau tu phat trien nhan luc xay dung HUKO
 88. Cong Ty Co Phan San Xuat-Thuong Mai-Dich Vu Sa Ki - Chi Nhanh Ha Noi
 89. CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DAU TU XAY DUNG AN KHANH
 90. Cong Ty TNHH Dau Tu Va Phat Trien Thuong Mai Anh Tuan
 91. Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Quoc Te Van Tai Xuan Vinh
 92. Cong ty TNHH In Mai Linh
 93. Cong Ty Co Phan Tu Van Dau Tu Va Phat Trien Xay Dung Song Da Ha Noi
 94. Cong Ty TNHH Ttl
 95. Cong Ty TNHH Nha Hang Am Thuc Huong Que
 96. Cong Ty TNHH Dau Tu Va Xuc Tien Thuong Mai Quoc Te Viet Nam - Duc
 97. Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Dich Vu Nhat Anh
 98. Cong ty co phan thiet bi Viet Trung
 99. Chi Nhanh 1 - Cong ty CP tu van xay dung va thuong mai 599
 100. Cong ty co phan A-ten
 101. Cong Ty Co Phan Dich Vu Bao Ve Dai Son
 102. Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Hieu Minh
 103. Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu Van Trung
 104. Cong ty TNHH cong nghe ve sinh moi truong do thi Ha Noi
 105. Cong Ty TNHH Dau Tu San Xuat Va Thuong Mai Quang Vinh
 106. Cong Ty Co Phan Thuong Mai Va Du Lich Trung Viet
 107. Cong Ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Thuong Mai Trung Anh
 108. Cong Ty TNHH Xay Dung Tong Hop Thai Minh
 109. Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai Va Phat Trien Viet A
 110. Cong ty TNHH thoat nuoc - moi truong do thi Thang Long Ha Noi
 111. Cong Ty TNHH Van Tai Va Thuong Mai Tong Hop Thai Duong
 112. Cong Ty TNHH Tan Thanh Long
 113. Cong Ty TNHH Thuong Mai Hung Minh Tuan
 114. Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Phat Trien Phuong Yen
 115. Cong Ty TNHH Dich Vu & Thuong Mai Thien An
 116. Cong Ty TNHH Truyen Thong Quang Cao Tan Dat
 117. Cong Ty TNHH Loi Hung
 118. Cong Ty Co Phan Thuong Mai Tong Hop Ha Kieu Thanh
 119. TRUNG TAM NGOAI NGU QUOC TE S3 EDUCATION
 120. Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Dich Vu Tien ich
 121. CONG TY TNHH GREENKITE VIET NAM
 122. Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Phat Trien Kinh Doanh Xuan Mai
 123. Cong ty co phan xay dung tu van thiet ke noi that Thuy Hien
 124. Cong Ty TNHH Dich Vu Dau Tu Va Thuong Mai Nam Trong
 125. Cong Ty TNHH Cong Nghe Dau Tu Xay Dung Va Van Tai Du Lich Tong Hop
 126. Cong Ty TNHH Nha Hang Bac Nam
 127. Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Dich Vu Hoan Hao
 128. Cong Ty TNHH Phat Trien Dau Tu Quoc Te Nguyen Hung
 129. Cong Ty Co Phan Toan Luc
 130. Cong ty TNHH ve sinh moi truong Quang Huy
 131. Cong Ty TNHH Gema Viet Nam
 132. Cong ty TNHH thuong binh xay dung & thuong mai Tu Luc Ha Tay
 133. Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Thuong Mai Dich Vu Phu Khang
 134. Cong Ty TNHH Dau Tu Tong Hop Yen Son
 135. Cong Ty Co Phan Xay Dung Va Dau Tu Thuong Mai Dang Anh
 136. dịch thuật công chứng
Filed in: Tin tức Tags: , , , , , , , , , , , ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2015 Danh bạ doanh nghiệp. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.